Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.09.29.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. szeptember 29. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
2.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
3.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
4.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
5.) A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelméről
6.) Tájékoztató a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról  
7.) Tájékoztató Biatorbágy Város 2020. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról
8.) Tájékoztató az új óvoda építéséről és a bölcsődefejlesztés aktuális helyzetéről
9.) Az Összefogás Építési Alap maradványösszegére kiírt belterületi pályázatának elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
10.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
11.) A Tudáspark területére tervezett szakgimnázium tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
12.) A Handel-Bau Kft-vel kötött szerződés módosításáról 
13.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására 
14.) A Települési Szennyvízkezelési Programról
15.) Közterületi mosdók telepítéséről
16.) A Nagy utca 33. szám alatti ingatlan leendő funkcióinak meghatározásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
17.) A Biatorbágy, 3691 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
18.) A Biatorbágy, 9071 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről
19.) A 1127/2/2020 számú településképi véleményről
20.) Beszámoló a Biatorbágy Komposztál 2020. évi programról
21.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervről 
22.) A Biatorbágy, 3450/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának megtagadásáról 
23.) A Biatorbágy, 3175 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról
24.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
25.) A Biatorbágy, 8743/14 és 8743/15 hrsz.-ú ingatlanok egyesítéséről
26.) Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, 2020. évi tervezési, felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
27.) A helyi értékvédelmi pályázat elbírálásáról - ZÁRT
28.) A Biatorbágy, 3684/2 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről - ZÁRT
29.) A Biatorbágy, 3685 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről- ZÁRT
30.) A Biatorbágy, 3686 és 3689 hrsz-ú ingatlanokat érintő ajándékozási szerződésről- ZÁRT
31.) A Biatorbágy, 3690/2 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről- ZÁRT
32.) A Biatorbágy, 8905, 8961,8963,8964 hrsz-ú ingatlanokat érintő ajándékozási szerződésről- ZÁRT
33.) Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzat által alapított kitüntetésekre – ZÁRT 
34.) A Biatorbágy, 0210/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről - ZÁRT
35.) A Biatorbágy, 019/19 hrsz-ú földrészlet megosztását követő ajándék elfogadásáról – ZÁRT 
36.) A Biatorbágy, 3866/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról– ZÁRT
37.) A Biatorbágy, Nagy utca 22. számú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról – ZÁRT
38.) Magyar Telekom Nyrt Bázisállomás 0202/1 hrsz kérelméről – ZÁRT
39.) Tudáspark területének földhaszonbérbe adásáról - ZÁRT

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. szeptember 23.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke
      

2020-09-29 15:00