Képviselő-testületi ülés 2022.06.15.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 15. napján (szerdán), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításáról
Előadó: polgármester
2.) "Biatorbágy 015/18-24, 020/1, 017/8-9, 016/2 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról"
Előadó: polgármester
3.) „Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról - ZÁRT
Előadó: polgármester
4.) Az „1 db szívó- seprőgép beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: polgármester
5.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról - ZÁRT
Előadó: polgármester

Biatorbágy, 2022. június 10.

Tarjáni István
polgármester
 

2022-06-15 15:00