Képviselő-testületi ülés 2022.06.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató:

Napirend:

1.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről
Előadó: polgármester
2.) Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: polgármester
3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
4.) A gyermekorvosokkal hatályos feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
5.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására
Előadó: polgármester
6.) Dr. Träger Orsolya fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződésről
Előadó: polgármester
7.) Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
8.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. sz rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: jegyző
10.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
Előadó: polgármester
11.) Felülvizsgált önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: polgármester
12.) Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított Támogatói Szolgálat 2021/2022 évi munkájáról
Előadó: polgármester
13.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
14.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a KKS-Energy kft. Részéről benyújtott, a Biatorbágy Budakeszivel hatályos ingatlanait érintő 132 KV-os hálózati vezeték elhelyezéséről szóló telepítési tanulmányterv
Előadó: polgármester
15.) Vasút utca rendezésére vonatkozó vázlattervekről
Előadó: polgármester
16.) Szabadság úti parkolók engedélyezés előtti terveiről
Előadó: polgármester
17.) Biatorbágy, 3403/1 és 3404/1 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásáról
Előadó: polgármester
18.) Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről
Előadó: polgármester
19.) Csokonai utca és Varga Rektor utca felújítás koncepció tervéről
Előadó: polgármester
20.) Külterületi ingatlanvagyonról
Előadó: polgármester
21.) A játszóterek fejlesztéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
23.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
24.) A Boule pálya áthelyezéséről
Előadó: polgármester
25.) Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról (első olvasat)
Előadó: polgármester
26.) Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola elnevezéséről
Előadó: polgármester
27.) Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról
Előadó: polgármester
28.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
29.) Értékvédelmi pályázat elbírálásáról
Előadó: polgármester
30.) Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről
Előadó: polgármester
31.) Biatorbágy város szennyvíztisztító telepének technológiai felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
32.) Pest megyei kitüntetésekről - Kulturált települési környezet díj adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
33.) A Tópark területén található önkormányzati terület hasznosításáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
34.) Biatorbágy, 3872/4 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítéséről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
35.) Biatorbágy, 1376 hrsz.-ú ingatlan felajánlásról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
36.) Érdi Tankerületi Központ kérelméről (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
37.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

 

Biatorbágy, 2022. június 24.

Tarjáni István
polgármester
 

2022-06-30 15:00