Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.06.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2022. június 27. (hétfő) 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról
2.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) A gyermekorvosokkal hatályos feladat-ellátási szerződés módosításáról
4.) Dr. Träger Orsolya fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződésről 
5.) Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról
6.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről 
7.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
8.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról 
9.) Felülvizsgált önkormányzati rendeletek módosításáról
10.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott)
11.) Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított Támogatói Szolgálat 2021/2022 évi munkájáról
12.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
13.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott)
14.) Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról (első olvasat)
15.) Tájékoztató az új 16 tantermes általános iskola elnevezéséről
16.) Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról
17.) Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének kiegészítéséről
18.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos kérdésekről (ZÁRT)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
19.) Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján benyújtott önkormányzati támogatásra irányuló kérelmek elbírálásáról (átruházott, ZÁRT)
20.) A Tópark területén található önkormányzati terület hasznosításáról (ZÁRT)

Biatorbágy, 2022.június 24.

Mohácsy István sk.
elnök 
        

2022-06-27 15:00