Integrált városfejlesztési stratégia

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008-ban döntött az integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásáról. A dokumentum előzetes felmérések és már meglévő koncepciók alapján készült el összhangot teremtve a már elfogadott és kidolgozott tervekkel, irányelvekkel. Létrehozásának alapvető célja, hogy egységes és átfogó képet biztosítson a város fejlődését meghatározó hosszú távú stratégiáról.

A képviselő-testület szem előtt tartva a település érdekeit, közmeghallgatás keretében kérte ki a városlakók véleményét a készülő Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatban. A városfejlesztési startégia 15 – 20 éves távlatban határozza meg az elérendő célokat az egységes jövőkép kialakításához, hogy Biatorbágy az elkövetkező másfél évtizedben maradjon vonzó, értékeit őrző, szolgáltatásokban és funkciókban gazdag, fenntarthatóan növekvő kisváros. Célkitűzések között szerepel a demográfiai változások okozta többletigények kielégítése, hogy a szükségletek ne terheljék túl a közszolgáltatásokat és az infrastruktúrát. Számos fejlesztési elképzelés szerepel a további tervekben, többek között a jelenlegi úthálózat burkolatának javítása, gyűjtő utak forgalmának csökkentése, légvezetékes elektromos hálózat földkábelessé tétele. A belterületi közműellátottság tekintetében nincs jelentős hiányosság, azonban kiemelt környezetvédelmi cél, hogy a régebben épült ingatlanok rá legyenek kötve a csatornahálózatra. A város kiemelt célként kezeli az egyedülálló és változatos kül- és belterület természeti- és zöld környezet megőrzését. A legfontosabb belterületi zöldterület, egyben természeti örökség, a Füzes-patak és környezete, gondozott zöldfelületből alakuljon városi rekreációs térséggé. Történjen meg a kastélyparkok, temetők és más gondozásra váró zöldfelületek rekonstrukciója. A turisztikai célok megvalósítására is megfogalmazódtak elképzelések, kihasználva a település műemlékekben és környezetében gazdag adottságait.

Az így elkészült dokumentumot a városvezetés ciklusonként felül fogja vizsgálni a város fejlődése érdekében.

AttachmentSize
PDF icon Biatorbágy integrált városfejlesztési startégiája2.88 MB
PDF icon Partnerség függelék15.33 MB
PDF icon Nyilatkozatak az IVS projektelképzelésekkel kapcsolatban492.5 KB