Biatorbágy Szervezeti Startégia 2008.

A Polgármesteri Hivatalok működésének minősége társadalmi ügy, éppúgy fontos a szakma képviselőinek, mint a szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak és más partnereknek.
Ez a szervezeti stratégiai dokumentum illeszkedik Biatorbágy Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának tervezetéhez, belső szabályozásokhoz.

E dokumentumnak az a funkciója, hogy stratégiai prioritásokat jelöljön ki, támogassa a korlá-tozottan rendelkezésre álló források hatékony felhasználását, és meghatározza a szervezet szerepét a törvények által előírt és önként vállalt feladatok lebonyolításában, illetve a szüksé-ges szolgáltató rendszer kiépítésében.

A szervezeti stratégia megvalósításának tétje, hogy a hivatal meg tudja-e tenni a soron követ-kező jelentős lépést a működési folyamatok és szolgáltatások korszerűsítésében, és ennek során tudja-e biztosítani a szükséges szakmai és informatikai támogatást, képzést, valamint a szükséges pontokon az irányítást. A hatósági viselkedés-hagyományok jó értelemben és tör-vény szerinti megtartása mellett valóságos szolgáltatássá válás kerüljön a középpontba. A szervezetfejlesztés során kialakított szervezet magával hordozza az eddig kialakult kultúrát. Viszont a szervezeti kultúra megváltoztatása nehézkes minden esetben. Az a fontos, hogy a cél elérésével egy új folyamat- és szerepértelmezés természetes módon működjön a hivatal napi életében, a hivatal működése az érdekeltek számára átláthatóvá és reálisan értékelhetővé váljon.

A stratégia figyelembe veszi az előzményeket, a sajátosságokat, megfogalmaz egy lehetséges jövőképet, kijelöli a program megvalósításában a fontosabb célokat, meghatározza a célok elérésének feltételeit és a már most is látható eszközszükségletet.

AttachmentSize
PDF icon Biatorbágy Szervezeti Startégia 2008.497.5 KB