Tájékoztató Választópolgároknak

A választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat.

a névjegyzék tartalmazza a legkésőbb 2019. augusztus 7. napjáig a névjegyzékben szereplő minden választójoggal rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők értesítési címükre, ennek hiányában lakcímükre 2019. augusztus 23. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza majd többek között azt a szavazókört, szavazóhelyiség címét, ahol a választás napján szavazhat. Ezt követően a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről a helyi választási iroda küld értesítőt, illetve amennyiben az értesítőt nem kapja meg vagy elvész – új értesítő is innen igényelhető.

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be,aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés]

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés]

Az átjelentkező választópolgár

  • levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
  • személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]

Mozgóurna igénylés

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

  • a helyi választási irodához
    • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
    • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
    • 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
  • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

A választásokkal kapcsolatban felhívom továbbá figyelmét arra, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig - azaz 2019. október 13-ig – nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”

Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval a kérelmeket online is benyújthatja http://www.valasztas.hu/ internetes oldalon.

AttachmentSize
PDF icon Átjelentkezési kérelem127.06 KB
PDF icon Mozgóurna kérelem129.52 KB
PDF icon Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel; fogyatékossággal élő választópolgár segítése; személyes adatok kiadásának megtiltása1.76 MB