109/2019. (V.2.) határozata MLSZ Országos Pályaépítési Programjára benyújtott pályázati anyag módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2019. (V.2.) határozata

MLSZ Országos Pályaépítési Programjára benyújtott pályázati anyag módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „MLSZ Országos Pályaépítési Programjának pályázati anyagának módosításáról” szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

  1. módosított pályázatot nyújt be az MLSZ Országos Pályaépítési Programján belül, a Biatorbágy 04/25 hrsz-ú ingatlanra, egy 111*72 méteres műfüves nagypálya megépítésére,
  2. a pályázat összköltsége: 201 683 815 forint,
  3. a pályázati önerő: 60 505 145 forint,
  4. a Viadukt SE vállalja a 70 % TAO keret feltöltését,
  5. az ingatlan tulajdonosaként kijelenti, hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben meghatározottak szerint, az 1. pontban meghatározott ingatlanára vonatkozóan 15 év időtartamra a Magyar Állam javára a meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre,
  6. egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében kiadja.

Határidő:azonnali

Felelős:Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel:Szervezési Osztály

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés88.27 KB