Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2024.05.02.

MEGHÍVÓ

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 2. napján (csütörtök), 17.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) munkaterven kívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1)Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről
Előadó: polgármester
2)A Családsegítő épületének átalakításáról – zárt ülés keretében
Előadó: polgármester
3)Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer építés” tárgyban indított közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – zárt ülés keretében
Előadó: polgármester
4)A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról – zárt ülés keretében
Előadó: polgármester

Biatorbágy, 2024. 04. 30.

 

                                                                                                                  Tarjáni István 

                                                                                                                  polgármester