„Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése”. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatása

Helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása, valamint a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan azok széles körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, rendezvények megvalósítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése”. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

1.    A pályázat célja

Helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása, valamint a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan azok széles körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, rendezvények megvalósítása.

2.    A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

Társasházak, lakásszövetkezetek;

 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3.    Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók.
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.
 • alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő naptári nap. A határidő folyamatos a keret kimerüléséig.

A megvalósítás legkésőbbi határideje: 2014. szeptember 1.

A rendelkezésre álló keret: 5.829.300,-Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 85%

Támogatás összege: minimum 300.000 Ft, maximum 1.100.000Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.06.29.

 

4.    Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.  

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a Ügyfélszolgálat.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: Városrehab Soft 2013

A jelentkezési lapok benyújtása 2014 06 hó 29. nap-ig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-23/310-174/113-as telefonszámon vagy a miklos.krisztina@biatorbagy.hu e-mail címen tehetik fel.

 

5. Apályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok
  2. költségbecslések
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati útmutató483.98 KB
Word icon Jelentkezési lap257.5 KB