Önkormányzati pályázatok

2022. augusztus 31. napján (szerdán) 16:30 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2022. augusztus 31. napján éjfélig lehet feladni

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint minden év júniusában dönt a lakásépítés és vásárlás tárgyában benyújtott kérelmekről és a költségvetésben szereplő összeg erejéig határoz a támogatások odaítéléséről. A Bizottság a tárgyévi költségvetésében e célra elkülönített keretből, a fennmaradó maradványösszeg (1.790.000,- Ft) erejéig

2022. június 14. napján 10 óráig személyesen vagy 2022. június 13. napján éjfélig lehet postán feladni
2022. május 16.
2022. 05.02.16.00 és 2022. 09.30-án 16:00 óráig
2022. 05.02. 16.00 és 2022. október 31. 16.00-ig
folyamatosan, a keret erejéig legkésőbb 2022. december 15-ig,
2022. 05.02. 16.00 és 2022.09.30-án 16:00 óráig
2022. április 29.
2022. április 30.