2016. december 02 - 09:03
Biatorbágy logo

Biatorbágy Város Önkormányzata álláspályázatot írt ki a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár, a Juhász Ferenc Művelődési Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői munkaköreinek betöltésére. A beérkezett anyagokat külső szakértők szakmai segítségével az illetékes önkormányzati bizottságok, valamint a képviselő-testület véleményezte.

2016. november 30 - 22:27
szabadsagparkolo.jpg

Befejeződtek a parkoló építési munkák, így ismét akadálymentesen lehet közlekedni Biatorbágy egyik legforgalmasabb főközlekedési útvonalán. A teljes egészében önkormányzati forrásból megvalósított beruházás során a Szabadság út páratlan oldalán a Gábor Áron utca – Deák Ferenc utca között, valamint a Május 1 utca bevezető szakaszán mindösszesen 41 parkolót adtak át, valamint kialakítottak egy újabb gyalogátkelőhelyet.

2016. november 30 - 11:34
Biatorbágy logo

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 17/2016.(I.28.) önkormányzati határozattal hozott döntése értelmében a Polgármesteri Hivatalban 2016. december 22. napjától 2016. december 30. napjáig  igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

2016. november 29 - 11:00
turistaut.jpg

Aszfaltburkolat került az iharosi Turista útra. A kivitelező Út-Közmű-Gép Kft. a vállalt határidőre, és a tervezett műszaki tartalommal végezte el az önkormányzat által megrendelt és a hivatal Beruházási és Vagyongazdálkodási osztályának munkatársai által felügyelt munkát.

2016. november 15 - 18:15
Egészségház

2016. november 14-től a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai irányításával működik a Biatorbágyi Egészségház. A járó beteg szakrendelések szolgáltatási köre és óraszáma nem változott. A rendelési időkben, illetve az ellátó orvosok személyében lehetnek eltérések, ezért érdemes a mellékelt táblázat alapján előre tájékozódni illetve a betegirányítóknál a 23/534-560-os központi telefonszámon, vagy személyesen további információt kérni.

2016. november 07 - 15:24
Biatorbágyi Körkép 2016. november címlap

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alakalmából tartott Biatorbágyi megemlékezés. Oktatási, nevelési, ifjúságpolitikai konferencia magyar lakta testvértelepüléseink részvételével Nagydobronyban. Egy füzetnyi üzenet az iskolák programjairól.

2016. október 14 - 07:20
lepcso.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzata a lakossági bejelentéseknek és igényeknek megfelelően a város 2016 évi költségvetéséből biztosított fedezetet a Biatorbágy, Karinthy útra felvezető lépcső felújítási munkáira. A megújuló lépcső műszaki átadás-átvételének időpontja a megkötött szerződés szerint 2016. november 30-i napja.

2016. október 05 - 14:37
bursa.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzata csatlakozott a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

 

2016. november 8-ig nyújtható be az „A” illetve „B” típusú 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

2016. szeptember 27 - 12:25
biadent.jpg

Október 3-tól új helyre, az Egészségház (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) első emeletére költözik a 3. számú fogorvosi körzet rendelője.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2016. (VI.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a 3. számú fogorvosi körzet ellátását a Full-Dental Kft-én keresztül biztosítja Biatorbágy lakosai számára.

2016. szeptember 22 - 12:53
egyenlo-banasmod-logo.jpg

Forduljon az egyenelő bánásmód hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

2016. szeptember 12 - 10:56
doc01306320160912100856.jpg

Szeptember, tehát tanévindítás. Szakmai napon szekciókban tanácskoztak az oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, civil szervezetek képviselői az új tanév ismérveiről, a gyerekek fejlesztésének lehetőségeiről és számos egyéb kérdésről. Minderről a Híd rovatban olvashat. Kitört az ETNA, igaz, senki sem bánta!

2016. október 10 - 12:13
Biatorbágy logo

Tisztelt Lakosok!
A mai nappal (2016. szeptember 8.) megkezdődtek a Petőfi utca részleges felújítási munkái az alábbi műszaki tartalommal:

2016. október 10 - 12:14
cwsboco_logo.jpg

Helyi munkalehetőséget kínál egy nemzetközi háttérrel rendelkező, mosdóhigiéniai termékek és bértextília szolgáltatásával és értékesítésével foglalkozó multinacionális cég hazai leányvállalata. Raktáros és munkaruha raktáros pozíciókba keresnek munkatársakat. 

2016. augusztus 11 - 08:49
071.jpg

Amint azt már többször közzé tettük Biatorbágy belterületén új elektronikus hírközlési rendszer – Gigabites passzív optikai hálózat (GPON) – kiépítésre adott engedélyt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A földkábelek fektetését a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Hál-Ép Kft. egy előre meghatározott ütemterv alapján végzi. Az érintett lakók tájékoztatása a kivitelező feladata.

2016. szeptember 27 - 14:56
kemenysepro2.jpg

A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervezete állományába tartozó kéményseprők nem kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyféltől. A megrendelésre végzett munkák díját kizárólag számviteli bizonylat ellenében, átutalással lehet rendezni. A katasztrófavédelem kéményseprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája és szolgálati igazolványa. Az állampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem kéményseprő munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőrizzék személyazonosságát.

2016. június 30 - 11:44
vizmuvek.jpg

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. július 4-ével a Május 1. utcában – a Szabadság út és Deák Ferenc utca közötti szakaszon – szennyvízcsatorna hálózati felújítást és fejlesztést végez. A rekonstrukció során új csatorna fővezetéket fektetnek le, valamint lecserélik az ingatlanok csatornabekötéseit. A munkálatok várhatóan három hétig tartanak. Ezen időszakban a Fővárosi Vízművek a lakók és a közlekedők türelmét és megértését kéri.

2016. november 30 - 22:28
Biatorbágy logo

A Kolozsvári utcai sportpálya az építkezés befejezése után a hét minden napján 6.00-21.00 óráig lesz nyitva. A futópálya és a gumi multifunkciós pálya a lakosság számára térítésmentesen vehető igénybe, de a létesítmény használatának alapvető feltétele a „Viadukt Sportkártya” kiváltása.

2016. június 22 - 09:40
dsc_0149.jpg

A Viadukt SE judo szakosztályának beszámolója:
A rövid nyári szünet előtt még egy utolsót versenyeztünk, ráadásul mi rendeztük. Jöttek hozzánk Veszprémből, Százhalombattáról, Budakesziről, Törökbálintról, Pátyról, Veresegyházáról, Budaörsről, Gödöllőről és Dunaharasztiból.

2016. június 15 - 10:22
Biatorbágy logo

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a kitelepítés 70. évfordulójához kapcsolódóan
Családfakutatás – Családfakészítés
címmel pályázatot hirdet a Biatorbágyon élő németajkú családok őseinek, gyökereinek megismerése, felkutatása céljából.

2016. június 12 - 20:29
kozmuvelodesert_dijatado.jpg

A Magyar Népművelők Egyesületének elnöksége kiemelkedő közművelődés-fejlesztő tevékenységéért „Önkormányzatok a közművelődésért” díjban részesítette Biatorbágy Város Önkormányzatát.

2016. május 31 - 13:55
Biatorbágy logo

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala ügyfélfogadása  Biatorbágy Város Polgármesteri HIvatalában módosult. 2016 év júniusától heti két alkalommal hétfőn 13-18 óráig és szerdán 8-12 és 13-16 óráig kerül megtartásra.

2016. április 11 - 21:48
Biatorbágy logo

A képviselő-testület az idén is pályázati úton támogatja a városban működő civil egyesületeket, alapítványokat. Ezzel is segítséget adva számukra, hogy munkájukkal gazdagítsák a város kulturális kínálatát, sportéletét, eredményesen működjenek a természeti és épített értékek megóvása, az egészségügy, az ifjúsággal való törődés vagy közösségi életünk egyéb más területein. Végső soron, hogy önkéntesen végzett tevékenységükkel mindannyiunk életminőségét gyarapítsák.

2016. február 26 - 11:42
Biatorbágy logo

Biatorbágy Város Önkormányzat Városgondnoksága takarítót keres azonnali kezdéssel. Munkavégzés helye: Biatorbágyi Általános Iskola, 2051 Biatorbágy Szentháromság tér 6. Munkaidő: Hétfőtől péntekig 12:30-tól 21:00-ig. A további feltételekről az alábbi elérhetőségek egyikén lehet érdeklődni:
- Molnár János Városgondnokság vezető 0630/269-8654
- Zelenka Péter Hivatali gondnok 0630/405-9050
- Dankó-Gara Eszter adminisztrációs munkatárs 0630/337-4787

2016. február 01 - 15:25
Budapest Főváros Kormányhivatala

A Biatorbágyon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra. Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.

2016. július 12 - 10:14
rendorseg-logo.jpg

A rendőrség biatorbágyi körzeti megbízotti irodájának címe: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 48. Ügyeleti telefonszám: 06-30/989 5142. A Budaörsi Rendőrkapitányság Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Szolgálatának fogadóóra időpontjai, illetve a körzetek felelőseinek elérhetőségei a folytatásban olvashatók.

2016. december 01 - 09:11
caritasbia_logo_piros.jpg

2016. december 3-án és december 10-én (szombat) délelőtt, a Torbágyi Karitász csoport önkéntesei karácsonyi élelmiszer-adományt gyűjtenek a biatorbágyi CBA áruház előterében.

2016. november 30 - 22:26
karinthylepcso.jpg

A tervezett határidőn belül újra építették és átadták a gyalogosforgalomnak a vasútállomás felől a Karinthy utcára felvezető lépcsősort. A közvilágítás korszerűsítésének első lépéseként a feljárót ledes lámpatestek világítják meg.

2016. november 30 - 11:35
Biatorbágy logo

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy életének 56. esztendejében elhunyt Bakos József, Gyergyóremete alpolgármestere. Testvértelepülésünk Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a tisztviselőt saját halottjának tekinti. Temetése 2016. december 1-jén, 13.00 órakor lesz a Gyergyóremetei Római Katolikus Temetőben.

2016. november 23 - 08:38
Biatorbágy logo

Tájékoztató a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok eredményéről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. november 21-én  megtartott ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és 84/2016. (XI.21.) számú határozatával meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről.

2016. november 08 - 11:54
bursa2_600.jpg

Értesítjük a Tisztelt Pályázókat és az Önkormányzati Partnereket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

2016. október 27 - 17:01
dscn4434.jpg

Megkezdődött az Iharosban található Turista út felújítása. A közterületre az Iharosi úttól a Kutya-hegy első dűlőig kétoldali szegéllyel, vízelvezetéssel aszfaltburkolat kerül. A kivitelező Út-Közmű-Gép Kft. a munkálatok befejezését november végi határidőre vállalta.

2016. október 10 - 12:12
biatorbagyi_korkep_2016._oktober_cimlap

A Körkép 2016. októberi száma Biatorbágyról szól, de nem csak biatorbágyiaknak. Az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúinak tettei és szavai, az 1956-os forradalmárok világító példája kitörölhetetlenül része lett nemcsak a nemzet, hanem egész Európa és a világ történelmének is.

2016. szeptember 28 - 14:46
mikro.png

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor. Az összeírást a KSH az ország 2148 településén (köztük Biatorbágyon), mintegy 440 ezer címen végzi el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

2016. szeptember 23 - 12:54
Biatorbágy logo

2016. szeptember 26-án hétfőtől az Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezésében Biatorbágyon a Szabadság úton a Gábor Áron utca – Deák Ferenc utca közötti szakaszon valamint a Május 1 utca bevezető részében parkoló építési munkák kezdődnek. Az önkormányzat kéri a környékben élők és a közlekedők türelmét és megértését! Az építkezés várhatóan november második feléig tart.

2016. szeptember 20 - 14:31
mustaz.jpg

Mustgáz-mérgezés:
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

A must (latinul mustum) frissen préselt, és a sajtolás előtt magától lecsorgó gyümölcslé Magyarországon és más bortermelő országokban legtöbbször a szőlő leveként (must, szőlőmust) ismert és elsősorban a bor alapanyaga (latinul vinum mustum).

2016. szeptember 09 - 12:25
Viadukt SE
Örömmel értesítünk minden sportszerető Biatorbágyi lakost, szülőt és gyereket, hogy a VIADUKT SE ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLYT indít Tölgyesi Balázs, országos csúcstartó és olimpikon futó vezetésével és Marozs László edző szakmai irányításával.
2016. október 10 - 12:12
Biatorbágy logo

Biatorbágy közoktatási kérdéseiről tartott tanácskozást Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens vezetésével a város pedagógus kara.

2016. október 10 - 12:13
Egészségház

Biatorbágy Város Önkormányzata a helyi egészségügyi ellátás javítása érdekében betegelégedettségi felmérést készít. A biztonságosabb, jobb és kényelmesebb ellátás érdekében ezúton is kérünk minden biatorbágyi polgárt, hogy az itt elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével segítse elő a szolgáltatás fejlesztését!

2016. november 30 - 22:29
korkep_20016_augusztus_cimlap.jpg

Hamarosan landol a postaládákban a Biatorbágyi Körkép augusztusi száma. Az új formai jegyekkel, betűtípussal és színekkel megjelenő lap kiemelten foglalkozik a városünnep eseményeivel, a herbrectingeni és gyergyóremetei testvér települési látogatásokkal. Tanulságos olvasmány a Miénk itt a tér rovat (11.

2016. november 30 - 22:29
Biatorbágy logo

Új építési szabályok léptek érvénybe országosan és helyben is.

2016. november 30 - 22:29
Depónia

Az elmúlt esztendőkben az állam több jogszabályt is hozott a közszolgáltatások árának mérséklése érdekében. A „rezsicsökkentés” során a biatorbágyi lakosok hulladékelszállíttatási költségei csaknem felére estek vissza.

2016. november 30 - 22:27
csanyi.jpg

83 éves korában rövid betegség után elhunyt Csányi József, a biatorbágyi kötődésű kiváló sportember, a DVTK egykori játékosa, szakosztályvezetője, másodedzője, utánpótlás edzője. A tehetséges futbalista1933. július 10-én született Bián, majd 7 éves korában családjával Balassagyarmatra költözött, ahonnan a világháború után tért vissza.

2016. november 30 - 22:28
Juhász Ferenc

2016. június 21-én 18.00 órától, egy hónapon át tekinthető meg a „Juhász Ferenc ÉLŐ-BÚCSÚ - emlékkiállítás a Kieselbach Galériában Budapesten. (1055 Budapest, Szent István Krt. 5.) A szokatlan tematikájú tárlat elsősorban szimbolikus főhajtás a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar költője előtt, de egyben sajátos kísérlet is az irodalom és a festészet közös bemutatására.

2016. november 30 - 22:28
korkep_2016_junius_julius_cimlap.jpg

Megjelent a Biatorbágyi Körkép újság június-júliusi összevont száma. A településünk életének legfontosabb eseményeit, történéseit leíró lap HÍD rovatában ezúttal többek között Bia és Torbágy Aranylakodalmáról, az Összetartozás napjáról, valamint a TóPark szellemváros kapcsán megrendezett lakossági fórumról olvashatnak beszámolókat.

2016. június 12 - 20:26
humanitarius_telepules.jpg

A Magyar Vöröskereszt által kiírt országos pályázaton idén Biatorbágy érdemelte ki a Humanitárius Település címet.

2016. május 10 - 15:11
Földhivatal

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

2016. április 06 - 21:27
Biatorbágy logo

A Díjbeszedő Holding Zrt. leolvasási főosztálya fogyasztásmérő-leolvasó munkatársakat keres Biatorbágyon, illetve vonzáskörzetében elektromos fogyasztásmérők leolvasására.

2016. február 24 - 14:58
diploma.jpg

Arany diplomát igényelhet, az a felsőoktatási intézményben végzett egykori hallgató, aki 50 éve, gyémánt diplomát, aki 60 éve, vas diplomát, aki 65 éve, rubin diplomát, aki 70 éve szerezte meg oklevelét.

2016. január 11 - 16:54
viadukt_tomor.jpg

A viadukt alatti körforgalom megépítésével befejeződtek a Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése (KMOP-2009-5.2.1/B) európai uniós beruházások. A több elemből álló fejlesztésre 857.345.604 Ft-ot nyert el a város, mindösszesen 68,97%-os támogatási intenzitással.

2015. december 19 - 19:06
ertektar.jpg

A Közösségi Televízió segítségével közhírré tétetik: minden biatorbágyi polgár, segítője, alakítója lehet a helyi értékek felkutatásának, elismertetésének. A Biatorbágyi Helyi Értéktár Bizottság munkájáról Sőregi Zsuzsa szerkesztő és Pataki Béla készített összefoglalót, amelyből minden részlet kiderül. A filmben Tótpál Judit építész, a helyi bizottság vezetője és Horváth Imre, helytörténet kutató, a bizottság tagja nyilatkoznak arról, hogyan lehet ezt a kezdeményezést élővé, minden itt élő számára hasznossá tenni. A helyi értéktár honlapja itt érhető el.