Közterület-felügyelő

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Biatorbágy

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Biatorbágy) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent: 
 • közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga,
 • Közterület-felügyeletnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. szerint
 • végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat
   
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

Elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. december 31.

A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. január 07.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Budakeszi Hírmondó online - 2018. november 26.
 • Budakeszi város honlapja - 2018. november 26.
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

Kinevezéskor a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. A kinevezés feltétele
a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a
munkáltatónak.