Védőnő

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki

VÉDŐNŐ, 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A (vezetői) megbízás időtartama: 

2020.12.31

A munkavégzés helye: 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 3. §-ában meghatározottak.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
  • Főiskolai védőnői diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
Előnyt jelent: 
  • Szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
  • Önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

Elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. július 14.

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) történő megküldésével; • Elektronikus úton a hr@biatorbagy.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2019.június 17.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztálya internetes oldala 2018. szeptember 13.