Szakács

Biatorbágy Gólyafészek Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy Szent István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szakács munkakörébe tartozó feladatok elvégzése az élelmezésvezető irányításával. Vezeti és irányítja a főzőkonyha munkáját, rendjét. Koordinálja és irányítja a konyha működését, a konyhai kisegítők munkáját összehangolja. Az étel elkészítése mellett az ételt előkészítő műveletektől a tálalás befejezéséig tartó konyhai munkában aktívan vesz részt, valamint a főzőkonyha takarításában közreműködik. Megfelelő adagszámban, minőségben, a napszaknak és az alkalomnak megfelelően, a higiénés és egyéb előírások betartásával készíti elő az ételeket. A HACCP szabályait betartja. Az étlap összeállításában részt vesz. Igény esetén diétás ételeket is elkészít. Felelős az élelmezési üzem kifogástalan tisztaságáért az egészségügyi, munkavédelmi követelmények betartásáért.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 

Szakmunkásképző intézet, 

Előnyt jelent: 

Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
  • Szakmunkásképző intézet, szakács képzettség megszerzését igazoló okmány
  • érvényes egészségügyi kiskönyv
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet. 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. augusztus 26.

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Gólyafészek Bölcsőde címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K 50 /2019., valamint a munkakör megnevezését: Szakács.  Elektronikus úton Regős Zoltánné részére a regos.zoltanne.erzsi@gmail.com vagy regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu E-mail címen keresztül.  Személyesen: Regős Zoltánné, Pest megye, 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
  • Helyi hírdető táblákon - 2019. július 26.
  • Biatorbágy honlapján - 2019. július 26.
  • BDDSZ honlapján - 2019. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regős Zoltánné nyújt, a 06303374766 -os telefonszámon, vagy az alábbi email címén.