Szervezési referens

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 

szervezési  referens

állás betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozott idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A (vezetői) megbízás időtartama: 

2020. szeptember 30.

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • a képviselő-testületi döntés-előkészítő munka szervezése, támogatása,
 • előterjesztések készítése a képviselő-testület és bizottságai üléseire és az előterjesztések jogi-törvényességi ellenőrzésében való részvétel,
 • jogszabályfigyelés,
 • részvétel szerződéstervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök készítésében, kidolgozásában,
 • szükség szerint részvétel a képviselő-testület és bizottságai ülésein,
 • a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, jelentések készítése
 • jogszabályszerkesztés és a hatályos helyi rendeletek kihirdetésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzati híradó szerkesztése,
 • egyéb szervezési feladatok.
   
Illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek: 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői, igazgatásszervezői alapképzési,Közigazgatás-szervező alapképzési, Közigazgatási mesterképzési szakon, Államtudományi osztatlan mesterképzési szakon szerzett diploma vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. július 22.

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton: a pályázatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.), • E-mailen: hr@biatorbagy.hu címen

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2019 július 08.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Ferenc aljegyző nyújt a +36 30 697-4101 -as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu honlapon tájékozódhat.