Állatvédelem, állattartás

Állattartással kapcsolatos ügyek intézése, nem megfelelő állattartás miatti panaszok, bejelentések. Az eljárás célja az állattartási szabályok betartásának vizsgálata, az állatok védelme.

Az állattartási eljárás célja az állattartás körülményeinek vizsgálata. Az eljárás során az állat érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni. Az eljárás bejelentés nyomán indul meg, amelyet természetes személy, szervezet, vagy gazdasági társaság képviselője is megtehet. A Polgármesteri Hivatal az eljárást a hatósági állatorvos, szükség esetén az ÁNTSZ bevonásával folytatja le. Amennyiben az állattartó úgy tartja az állatot (vagy állatait), hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, akkor a Hivatal határozatban kötelezi azok betartására. A határozatban foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén állatvédelmi bírság szabható ki, vagy végső esetben az állat elkobozható.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről
  • 2005. évi CLXXVI. tv. az állategészségügyről
  • 41/1997. (V.28.) FM rendelet, Állategészségügyi Szabályzat
  • 1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Illetékességi terület:
Biatorbágy közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:
Kérelem/panasz benyújtása a kifogásolt cselekmény/állapot leírásával, a szóban forgó állatok száma, fajtája feltüntetésével. A bejelentésben fel kell tüntetni a sérelmezett állattartást folytató személy nevét, címét ill. egyéb, a pontos beazonosítás érdekében szükséges adatokat.

Eljárási illetékek:
3000 Ft.

Eljárás megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel vagy írásbeli közérdekű bejelentéssel történik, melyet Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap
Vadkár bejelentés esetén 8 nap

Ügyintézés helye: 
Letölthető nyomtaványok: 

Nincs letölthető dokumentum ehhez az ügyleíráshoz.