Képviselő-testületi ülés 2016.09.29.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Közlekedés helyzetéről
Előadó: Polgármester
2.) A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázatának kiírásáról
Előadó: Polgármester
4.) A Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről
Előadó: Polgármester
5.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme, a Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatt lévő Ifjúsági Közösségi Tér épületrészének közös használatáról szóló megállapodás módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) A „Kipikopik” Játszóház működtetéséről
Előadó: Polgármester
7.) Az Egészségház működtetéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2017. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester
9.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/2006. (05. 25.) Ör. sz. rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló rendelet módosításáról – az óvodai különfoglalkozások bérleti díjáról
Előadó: Polgármester
10.) A Benedek Elek Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervéről
Előadó: Polgármester
11.) Benedek Elek Óvoda SZMSZ módosításáról
Előadó: Polgármester
12.) Nagydobronyi pedagógus konferenciáról
Előadó: Polgármester
13.) A Faluház és Könyvtár szétválásával kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
14.) Értéktár működéséről, és a testvértelepülések kapcsolatairól
Előadó: Polgármester
15.) Köznevelési pályázattal kapcsolatos szerződésmódosítási kérelemről
Előadó: Polgármester
16.) Rákóczi Szövetség támogatásáról
Előadó: Polgármester
17.) A Tópark közterületeinek elnevezéséről
Előadó: Polgármester
18.) A torbágyi római katolikus temetővel, ravatalozóval kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
19.) Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására benyújtandó pályázatokról
Előadó: Polgármester
20.) Az Országos Villamostávvezeték Zrt. (OVIT) részvényeinek vételi ajánlatáról
Előadó: Polgármester
21.) Temesvári és Társa Kft. telekcsere kérelmével kapcsolatos belterületbe vonásról
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak aktualitásáról
Előadó: Polgármester
23.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 26. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
24.) Tájékoztatások, javaslatok
25.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
26.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésre – zárt ülés

Pótanyag:

Biatorbágy, 2016. szeptember 23.

Tarjáni István
polgármester

 

2016.09.29 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes anyag letöltése (zip)54.19 MB