Illetékesség és hatáskör

Az önkormányzat kommunális igazgatással (temető, kötelező közszolgáltatások, zöldterület-fenntartás, üzemeltetés, köztisztaság, közutak, közterületek fenntartása, üzemeltetése) kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

 • Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak,közterületek fejlesztése és az azokon elhelyezkedő létesítmények fenntartása,
 • Önkormányzati beruházások előkészítése, lebonyolításának szervezése
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő parkok, játszóterek eszközeinek beszerzése
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítás üzemeltetésének megszervezése
 • Az önkormányzat pályázataiban, azok előkészítésében, végrehajtásában aktív részvétel
 • Az önkormányzat közbeszerzéseinek előkészítésében, szervezésében aktív részvétel
 • A közterület-felügyelet munkájának szervezésében való részvétel, kapcsolattartás
 • Helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
 • Az önkormányzat és a jegyző területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatai
 • Az önkormányzat és a jegyző földdel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző földrajzi névvel, elnevezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • A jegyző növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzat és a jegyző hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • Az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • Házszámrendezés