Növényvédelmi eljárás parlagfűvel fertőzött ingatlan esetében

A parlagfű elleni védekezést a föld tulajdonosának, ill. használójának kötelessége elvégezni az adott év június 30-ig, és a parlagfűmentes állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben a földhasználó, tulajdonos a kötelezettségét elmulasztja, növényvédelmi eljárás indul.

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a parlagfű elleni védekezés a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (4) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A június 30-i dátum a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
A megjelölt időpont után külterületen az illetékes földhivatal megyei növény-és talajvédelmi szolgálat (Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; tel.:28/512-440; fax: 28/512-460), belterületen a jegyző elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, melynek költsége az ingatlan tulajdonosát, használóját terheli. A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az illetékes megyei növény-és talajvédelmi szolgálat növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság, meg nem fizetés esetén, az azt terhelő kamattal együtt, adók módjára behajtható.

Az eljárás jogi alapja:

  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  • 221/2008. (VIII.30.) Korm. rend.
  • 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet

 Illetékességi terület:
Biatorbágy Város belterülete

Eljárás Megindítása:
Az eljárás bejelentés alapján vagy hivatalból indul (saját észlelés). Parlagfűvel kapcsolatos észrevétel, bejelentés tehető írásban, telefonon, interneten keresztül. A bejelentésnek tartalmaznia kell a parlagfűvel fertőzött ingatlan azonosításához szükséges adatokat.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.
 

Ügyintézés helye: 
Letölthető nyomtaványok: