Az Összefogás Építési Alap pályázat

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

I. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • megvalósításában legalább három család részt vegyen,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft)
 • a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak.
 • az Önkormányzat által nyújtott támogatás történik anyag, anyag szállítása, műszaki tanácsadás, felügyelet formájában.

II. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:

 • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

III. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:

 1. A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében 2.000.000,- Ft összegben határozta meg a képviselő-testület.
 2. A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

IV. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

 1. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
 2. anyag- és munkaszükségletét,
 3. a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét.

V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA: 

 • A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfeltájékoztatóján 2017. április 28. 14.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2017. május 02. éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni:

Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2017.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

VI. KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS

 1. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2017. június 30-ig történik.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2017. december 1.
 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Szakadáti László alpolgármester telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a tel.: +36-30-697-4113, e-mail: alpolgarmester@biatorbagy.hu)
 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik.
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati adatlap104.06 KB