Képviselő-testületi ülés 2014.11.27.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

Napirend
1.) Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy Város Önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciója
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágyi Tájvédő Egyesület kérelméről
Előadó: Polgármester
4.) A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
5.) A Szily kastély homlokzatának fejújításával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
6.) Az Iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
7.) A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
8.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
9.) Fogorvosi ügyelet létrehozásával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
10.) Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
12.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 7/2010.(07.01.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról - A védőnői körzetek módosításáról
Előadó: Polgármester
13.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2007.(12.31.) ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy Város képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009.(10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 26/2012.(X.26.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
16.) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
17.) A közétkeztetésért fizetendő díjakkal összefüggő helyi rendeletek módosításáról
Előadó: Polgármester
18.) Beszámoló a 2014. évi intézményi karbantartási-felújítási munkálatokról
Előadó: Polgármester
19.) Lelkes Márk felajánlásáról
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről
Előadó: Polgármester
23.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi rendezvénytervéről
Előadó: Polgármester
24.) A Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
26.) A Biatorbágy Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről
Kuratóriumi elnöki tisztségről (zárt ülés)

Előadó: Polgármester
27.) Önkormányzati segély megállapítása ügyében benyújtott fellebbezések elbírálásáról (zárt)
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István
polgármester

2014.11.27 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó66.47 KB