Képviselő-testületi ülés 2015.05.27.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-én (szerdán), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend
1.) Gesztori szerepvállalásról csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásban
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
3.) Közbeszerzés kiírása a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására
Előadó: Polgármester 
4.) A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendje
Előadó: Polgármester
5.) Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Polgármester
6.) Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről
Előadó: Polgármester
7.) Az ivóvíz szolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvízkezelésre vonatkozó kérdésekről
Előadó: Polgármester
8.) Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester 
9.) A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékhez kötődő önkormányzati támogatásról
Előadó: Polgármester 
10.) Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor pályázatról
Előadó: Polgármester
11.) Az óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozásának támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
12.) A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről - területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése, a hatályos településszerkezeti terv BATrT - vel való összhangjának megállapítására
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Főépítész
13.) A Faluház gépjárműjének lecseréléséről
Előadó: Polgármester
14.) A nagydobronyi diákok szociális táboroztatásáról
Előadó: Polgármester
15.)

A közterület felügyelet kérdésének rendezéséről
Előadó: Polgármester

16.) A körzeti megbízotti iroda elhelyezéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
18.) Tájékoztatások, javaslatok
19.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
20.) A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
21.) Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelem elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezés elbírásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
22.) Kitüntetések 2015. évi adományozásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István s.k.
polgármester 

2015.05.27 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó315.26 KB
ZIP icon Összes anyag (zip)10.05 MB