Képviselő-testületi ülés 2015.09.24.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend
1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2016. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester
2.) A Normadental Kft. kérelméről
Előadó: Polgármester
3.) A Szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat ellátási szerződéseinek módosításáról
Előadó: Polgármester 
4.) A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állás pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester
5.) Köszönetnyilvánítás a nagydobronyi diákok számára szervezett szeghalmi táboroztatásért Gida János és a többi szervező részére
Előadó: Polgármester
6.) NKA szoborpályázat önrészéről
Előadó: Polgármester
7.) Magyar Zarándokút Fejlesztési Koncepció
Előadó: Polgármester
8.) Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről
Előadó: Polgármester
9.) A köznevelési pályázat módosítására irányuló kérelemről
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
10.) A fogorvosi ügyeletet ellátó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről, és egyéb döntésekről
Előadó: Polgármester
11.) A „Tájház” megalapításáról, használati és működési rendjéről
Előadó: Polgármester
12.) Érdi Tűzoltóság kérelméről
Előadó: Polgármester
13.) Sándor-Metternich kastély iskolabővítésével kapcsolatos az NSK-val megkötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
Előadó: Polgármester
14.) A Viadukt Nonprofit Sport Kft.-vel kapcsolatos feladatokról
Előadó: Polgármester
15.) Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030 időszakra, Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola II. ütemének építési engedélyezési tervdokumentációja és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó. Polgármester
17.) A Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó. Polgármester
18.) Utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó. Polgármester
19.) Biatorbágy, Kolozsvár utca (hrsz.: 70462) sporttelepen atlétikai pálya megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
20.) Integrált Településfejlesztési Stratégiáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
21.) Településrendezési Eszközök kidolgozásával kapcsolatos kérdésekről
A) A Településszerkezeti Terv módosítási javaslatokkal és kérésekkel kapcsolatos döntésekről
B) Telepítési Tanulmánytervekkel kapcsolatos döntésekről
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagkpént kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II. 27.) Ör. sz. költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
23.) Tájékoztatások, javaslatok
24.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
25.) Pest Megyei Kitüntetések – zárt ülés
Előadó: Polgármester
26.) Településképi bejelentési eljárás elmulasztása tárgyban E-2014-3/2015. számon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
27.) Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságába új tag választásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István
polgármester 

2015.09.24 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó245.72 KB