Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.02.25.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. február 25. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
2.) Az állatvédelemmel kapcsolatos feladatokról
3.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervéről
4.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
5.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási programjáról
6.) Az Értéktár Bizottság 2020. évi munkatervéről és költségvetéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) A Sándor-Metternich kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről
8.) A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről
9.) A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról
10.) Az Összefogás Építési Alap 2019. évi beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
11.) A külterületekkel kapcsolatos fejlesztési keretekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
12.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
13.) „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
14.) A Biatorbágy, 2310/2 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról
15.) A köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet, valamint a fenntartói pótlékról szóló rendelet felülvizsgálatáról
16.) A Biatorbágy, 2011/60 hrsz-ú ingatlan fejlesztéséről
17.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
18.) Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tag megválasztásáról – ZÁRT
19.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokra beérkezett anyagokról – ZÁRT 
20.) A földhaszonbérleti pályázatok elbírálásáról – ZÁRT
21.) A Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat elbírálásáról - ZÁRT
22.) A Biatorbágy, 2065 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérdésekről – ZÁRT
23.) A WIFI4EU pályázatról - ZÁRT

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. február 21.

Nánási Tamás s.k.
bizottság elnöke

2020.02.25 15:00
Europe/Budapest