Önkormányzati választás 2014

Eredmények
Információk
Kézikönyvek

 

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2014. évi választásának időpontját -. október 12-re, vasárnapra tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását szintén e napra tűzte ki. Az alábbiakban nyújtok tájékoztatást a választásokkal kapcsolatos főbb tudnivalókról:

 

Helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Választójog

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.
A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg. A választópolgár bármely választókerületben választható, nem kell azon a településen laknia, ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré, jelölik. Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

Ajánlás, jelöltek

A korábbi önkormányzati választástól eltérően, de hasonlóan az országgyűlési ill. európai parlamenti választáshoz, egy választópolgár akár több egyéni választókerületi jelöltet, polgármester jelöltet ill. megyei listát is ajánlhat (de egy egyéni választókerületi, polgármester jelöltet ill. megyei listát csak egyszer, a további ajánlásai érvénytelenek). Jelölő szervezetek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett pártok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezetek lehetnek. Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet. Egyéni választókerületi képviselőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. Jelöltet csak az a választójoggal rendelkező választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások
számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. Az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A kompenzációs listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az egyéni választókerületi jelöltet, a kompenzációs listát, valamint a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Választási kampány

A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján (október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot sem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

Kiosztható mandátumok száma

A 10 ezernél több lakosú településen, így Biatorbágyon is a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. A választópolgár csak egy egyéni választókerületi és egy polgármester jelöltre szavazhat. A kompenzációs listák a kapott töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot. Biatorbágyon 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum osztható ki.

Szavazás

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben –nem kapta meg az értesítőt, új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni 2014. október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.. A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A választópolgár a választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik:

• mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.

Mozgóurnát igényelni 2014. október 10. 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október 12. 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, online lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon választókerületben található, ahol a választópolgár lakik.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választása

Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb (2011-es) népszámlálás során legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján (július 29-én) szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jelöltnek szerepelnie kell az adott nemzetiségi névjegyzékben, és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson (illetve azokat követő esetleges időközi választásokon) nem lehetett más nemzetiség jelöltje. Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. Egy nemzetiségi választópolgár egy adott nemzetiség több jelöltjét is ajánlhatja. Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

• három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen kevesebb mint száz fő,
• négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen legalább száz fő.

A szavazólap két nyelven készül: magyarul és az adott nemzetiség nyelvén. A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható (három vagy négy, a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számától függően). A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára lehet szavazni.

A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti, kijelölt szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 29-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.

A választásokkal kapcsolatban fontos tudni, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „ A választás kitűzésétől a szavazás napjáig - azaz 2014. október 12-ig – nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”
 

Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy keresse fel a /valasztasok-2014 internetes oldalt.

Kelt: Biatorbágy, 2014. augusztus 7.

Helyi Választási Iroda