Dokumentumtár

Cím
Biatorbágyi Körkép 2024. április
Ifjúsági Tehetséggondozási Alapra
Ifjúsági Közösségformáló Alap
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása
A 13-571950-512 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultjának hivatalos kapcsolattartója
A 13-571950-512 kódszámú vadászterület földtulajdonosi gyűlés meghívó
Iskolaorvos
101/2024. (IV. 4) határozata A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról
100/2024. (IV. 4) határozata A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról
A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló rendelet megalkotásáról
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Óvoda igazgató
99/2024. (III. 28.) határozata Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás elbírálásáról
98/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Egészségház intézményvezetői pályázatának elbírásáról
97/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírásáról
96/2024. (III. 28.) határozata Trafiboxok telepítési helyszíneiről
95/2024. (III. 28.) határozata Biatorbágy, 6612 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megerősítéséről
94/2024. (III. 28.) határozata Biatorbágy, 3429/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megerősítéséről
93/2024. (III. 28.) határozata Nagydobrony testvérváros kérelméről
92/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának kiírásáról
91/2024. (III. 28.) határozata Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
90/2024. (III. 28.) határozata Éves intézményi karbantartásról
89/2024. (III. 28.) határozata Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolási pályázatról
88/2024. (III. 28.) határozata A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról Dr. Vass Miklós Alapítvány 2024. évi támogatásáról
87/2024. (III. 28.) határozata A 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
86/2024. (III. 28.) határozata A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
85/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben dolgozók megbecsülésével összefüggő kérdésekről
84/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Egészségház alapító okiratának elfogadásáról
83/2024. (III. 28.) határozata az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról
82/2024. (III. 28.) határozata Iskolaorvosi pályázat kiírásáról
81/2024. (III. 28.) határozata Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
80/2024. (III. 28.) határozata A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 15. sz. módosításáról
79/2024. (III. 28.) határozata Az S.O.S. Krízis Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
78/2024. (III. 28.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
77/2024. (III. 28.) határozata Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról
76/2024. (III. 28.) határozata Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai működéséről
75/2024. (III. 28.) határozata Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai tevékenységéről
74/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról
Kérelem a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásához
Sajátos nevelési igényű gyermekek intézményi térítési díjtámogatása
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve 2024.03.26.
76/2024. (III.25.) határozata Az Esély Szociális Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról
72/2024. (III.25.) határozata A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2024. évi munkatervéről
71/2024. (III.25.) határozata A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2023. évi statisztikai beszámolója
67/2024. (III.25.) határozata A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyve 2024.03.25.
66/2024. (III.25.) határozata Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi tevékenységéről
Az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról
Biatorbágyi Körkép 2024. március