Dokumentumtár

Cím
Biatorbágyi Körkép 2024. február
Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
Adóhatósági ügyintéző
Pályázat Biatorbágyon működő köznevelési intézmények számára 2024.
Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatására
Biatorbágyi Karikó János Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve 2023.01.23.
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyve 2024.01.22.
20/2024. (I.22.) határozata Az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület 2023 évi programjának megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóról
16/2024. (I.22.) határozata Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024. évi munkatervéről
13/2024. (I.22.) határozata A Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda új épületének kivitelezéséről
11/2024. (I.22.) határozata A közétkeztetéssel kapcsolatos felmérés eredményéről
06/2024. (I.22.) határozata Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
01/2024. (I.22.) határozata Kosárlabda csarnok előrehaladási tájékoztatás
Jogi és közbeszerzési referens
Lakáscélú helyi támogatás 2024
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve 2023. 12.14.
Biatorbágyi Körkép 2023. december 2024. január
Képviselő-testületi ülés 2023. 12. 14.
303/2023. (XII. 14.) határozata A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és az új ügyvezető megbízásáról
302/2023. (XII. 14.) határozata A gondosóra programban való részvételről
301/2023. (XII. 14.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme
300/2023. (XII. 14.) határozata Dr. Szeszler Györgyi háziorvos működési költségeinek fedezésére kötött Támogatási szerződéséről
299/2023. (XII. 14.) határozata A Viabusz szolgáltatás díjmentessé tételéről
298/2023. (XII. 14.) határozata „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha építési beruházás kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása” közbeszerzési eljárás megindításáról
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének Biatorbágy Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 2/2007 (03.29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről,
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Német Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyve 2023.12.08.
97/2023. (XII. 8.) NNÖ határozata Évzáró rendezvény támogatásáról
96/2023. (XII. 8.) NNÖ határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy közötti Közigazgatási Szerződés felülvizsgálatáról
95/2023. (XII. 8.) NNÖ határozata a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023. évi költségvetésének módosításáról
94/2023. (XII. 8.) NNÖ határozata a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium tárgyi eszközbeszerzéséről
93/2023. (XII. 8.) NNÖ határozata Német Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj támogatásáról
92/2023.(XII. 8.) NNÖ határozata A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2024. évi programtervéről
Kérelem a települési szilárd hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról
Német Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyve 2023.11.30.
91/2023. (XI. 30.) NNÖ határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi költségvetésének módosításáról
90/2023. (XI. 30.) NNÖ határozata a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023. évi költségvetésének módosításáról
89/2023. (XI. 30.) NNÖ határozata A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi költségvetésének módosításáról
Képviselő-testületi ülés 2023. 11. 30.
297/2023. (XI. 30.) határozata Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról Az Egészségházat érintő jog
296/2023. (XI. 30.) határozata Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról
295/2023. (XI. 30.) határozata A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírásáról
294/2023. (XI. 30.) határozata Biatorbágy, Boule-pálya létrehozásáról
293/2023. (XI. 30.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme
292/2023. (XI. 30.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelme
291/2023. (XI. 30.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről Iskolavédőnő eszközbeszerzése
290/2023. (XI. 30.) határozata Értékmentő kiadvány kiadásáról
289/2023. (XI. 30.) határozata Biatorbágyi játszóterek felújításáról