Önkormányzati választások 2019.

Tartalmi bekezdések

HIRDETMÉNY
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásáról

EREDMÉNYEK

A köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE számú határozata értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

Fentieknek megfelelőn a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú 2019. július 30. napján kelt határozatában Biatorbágy Város tekintetében – mivel a 2011. évi népszámlálás adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt elérte –  a Német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását is 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként felsorolta azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát is.

Biatorbágy Helyi Választási Iroda vezetőjeként Biatorbágy településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán megszerezhető mandátumok számát 8, azaz nyolc egyéni választókerületi és 3, azaz három kompenzációs listás mandátumszerint állapítottam meg.

Biatorbágyi Választási szervek

Helyi Választási Bizottság

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A helyi választási bizottság dönt

  • a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
  • minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg.[Ve. 23. §]

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

Biatorbágyi Választási Bizottság elérhetősége: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a., e-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Tagjai:

  • Temesvári Ferencné -elnök-
  • Farkas Imre Lajos -elnökhelyettes-
  • Novák László -tag-
  • Tóthné Jeneses Katalin -póttag-
  • Marlok Ferenc -póttag-

Szavazatszámláló Bizottság

A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2019. október 10-én a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. [Ve. 24. § (3) bekezdés]

Biatorbágy településen 10 szavazókör mindegyikében önálló szavazatszámláló bizottság működik.

Tagjai:

...

Helyi Választási Iroda

A helyi választási iroda vezetője a jegyző.
A választási iroda vezetője a választási iroda tagjai közül kinevezi helyettesét.
A választási iroda további tagjait a választási iroda vezetője a választási iroda feladatainak végrehajtásához szükséges számban, határozatlan időre bízza meg. A választási iroda a tagjairól nyilvántartást vezet.
A választási iroda tagjának megbízatását a választási iroda vezetője indokolás nélkül visszavonhatja.
A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő és közalkalmazott bízható meg.

Határozatai:

Tájékoztató a jelölésről Tájékoztató választópolgároknak