Házassági név módosítása iránti kérelem

Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető az illetékes. A kérelem benyújtható a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is. A kérelem személyesen terjeszthető elő, amelyről jegyzőkönyv készül.

Az eljárás jogi alapja:
A házasságot kötő személy a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952 évi IV. törvényben (továbbiakban Csjt. ) meghatározott házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.

A hatáskörrel rendelkező hatóság neve:
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem lakcím szerinti anyakönyvvezetőnél is beterjeszthető.

Illetékességi terület:
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem lakcím szerinti anyakönyvvezetőnél is beterjeszthető.

Benyújtandó dokumentumok:

  • személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány)
  • születési anyakönyvi kivonat
  • házassági anyakönyvi kivonat

Eljárási illetékek:
5. 000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Eljárás Megindítása:
A kérelem benyújtható a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is.
A kérelem személyesen terjeszthető elő, amelyről jegyzőkönyv készül.

Ügyintézési határidő:
A házassági név módosítására irányuló kérelemről az érintett személyes megjelenésekor jegyzőkönyv készül. A kérelem teljesítése esetén az anyakönyvvezető az érintett személy részére egy ízben illetékmentes anyakönyvi kivonatot állít ki.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után- a Csjt. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu