Haláleset bejelentése

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.
Az anyakönyvvezető a halálesetet azonnal anyakönyvezi.
A haláleset bejelentésére szolgáló jegyzőkönyvet kitöltés után a bejelentő személy aláírja, a jegyzőkönyveket az alapiratok között az anyakönyvi irattárban kell őrizni.

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet tartalmazza.
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.1992. évi LVI. törvény

A hatáskörrel rendelkező hatóság neve:
Biatorbágy Város Anyakönyvvezetője

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város Közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • halottvizsgálati bizonyítvány összes kitöltött példánya, hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva,
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolására, házassági anyakönyvi kivonat, vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
  • személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány (érvényes útlevél, jogosítvány).
  • a bejelentő személyi és lakcímigazolványa.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
Az eljárás személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján indítható.

Ügyintézési határidő:
1 munkanap

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
A halálesetet követő első munkanap.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu