Kérelem a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásához