Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Biatorbágy Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyek elektronikus ügyintézésének általános szabályairól

 

Biatorbágy Város Önkormányzati Adóhatósága (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé válnak.

Biatorbágy Város Önkormányzata ügyfeleinek az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolaptovábbiakban: Hivatali Portál) lehetőséget biztosít az adószakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére: ügyindítás, adóegyenleg lekérdezés és ügykövetés. (A Hivatali Portál szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato)

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja.

Természetes személyek (magánszemélyek)részére (ha ők vállalkozási tevékenységet nem folytatnak) az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl.: építményadó, telekadó és gépjárműadó adatbejelentés, bármilyen jellegű kérelem) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak.

A tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést. A természetes személy ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóságunk felé.

Beküldés során a témacsoportnál (önkormányzati igazgatás), az ügytípusnál (adóügyek) a címzettnél (Biatorbágy Város Önkormányzata) a megnevezéseket kell Önnek kiválasztania. Az ePapír szolgáltatás ( https://epapir.gov.hu) azon ügyekben vehető igénybe, melyekre önkormányzati adóhatóságunk nem rendszeresített a Hivatali Portálon űrlapot. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/srv/letolt?id=54729950&lang=hu)

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek, az önkormányzati adóhatóságunk felé, így például többek között az iparűzési adóval kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési, építményadóban, telekadóban illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettségeiket elektronikusan teljesítik.

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 2018. évben (2018. december 31-éig) az adóhatóság előtt továbbra is használhatják a képviselők KÜNY tárhelyét, azaz a korábban már megszokott módon kommunikálhatnak elektronikus úton.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal, illetékkel, kapcsolatos ügyekben a 2018. évben is kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Biatorbágy Város fejlődéséhez!

Biatorbágy, 2018.08.09.

Biatorbágy Város Önkormányzati Adóhatósága

 

Ügyfélfogadás helye: Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 13.00-18.00, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00

Email cím: ado@biatorbagy.hu

Honlap cím: www.biatorbagy.hu

Csatolmány Méret
Tájékoztató letöltése (187.07 KB) 187.07 KB