Iskolaorvos

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet

iskolaorvosi feladatok

ellátására.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján teljes iskolaorvosi feladatok ellátása Biatorbágy város közigazgatási területén működő következő nevelési-oktatási intézményekben:

1. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)
2. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.)
3. Biai Református Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)
4. Magyar Műhely Általános Művelődési Központ Czuczor Gergely Tagiskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)
5. Ritsman Pál Német nemzetiségi Általános Iskola( 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.)
6. Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy –Zs. u. 13.)
7. Meserét Óvoda(2051 Biatorbágy, Dévay Gy. u. 1.)
8. Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)
9. Pitypang Óvoda (2051Biatorbágy, Szent L. u. 48.)
10. Vadvirág Óvoda (2051 Biatorbágy, Fő u. 1.)
 

Illetmény, juttatások: 
 • Juttatások:NEAK-finanszírozási szerződés szerint
Pályázati feltételek: 
 • orvostudományi egyetem végzettség és
 • háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakvizsga,
 • büntetlen előélet,
 • szakképesítés szerint illetékes kamarai tagság.
   
Előnyt jelent: 
 • iskola egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga, valamint
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat.
   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • szakképesítés szerint illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentum.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

2021. január 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. november 01.

A pályázat benyújtásának módja: 

a pályázatot Biatorbágy Város Polgármestere címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Iskolaorvos”.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2020. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázattal kapcsolatban Lengyel Anita egészségügyi referens ad felvilágosítást a 23/210-174/244-es telefonszámon.