Műszaki ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző állás betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • Beruházások, helyi közutak, közterületek építésének, felújításának döntésre történő előkészítése és a végrehajtás koordinálása.
Illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata irányadók.

Pályázati feltételek: 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent: 
 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • biatorbágyi helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

Az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. szeptember 21.

A pályázat benyújtásának módja: 

•Postai úton: a pályázatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) •E-mailen: hr@biatorbagy.hu címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2021. szeptember 01.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Biatorbágy Város honlapja
 • Közigállás
 • profession.hu
   
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu honlapon tájékozódhat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán +36 30 697 4116 és Balog Gábor+36 30 322 6328 HR referens nyújt.