Munkatárs

Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda a

„Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban”

VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 számú pályázat keretében

munkatársat keres

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

2051 Biatorbágy, Mester utca 2. Egészségház, alkalmanként a járás további települései

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

• Az egészség-fejlesztési programtervben foglalt programok megvalósítása

• A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás.

• A pályázati dokumentáció előírásai szerint az indikátorok ismerete, a projekt végrehajtása során a kitűzött cél elérésének elősegítése, ellenőrzése.

• Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, valamint a projekt célcsoportját jelentő képzésben résztvevőkkel, dolgozókkal.

• A szakmai közreműködés során, szükség esetén a programhoz kapcsolódó dokumentáció, szakmai beszámoló elkészítése.

• Kapcsolódó jogszabályok ismerete, és azok alkalmazása.

• A szakmai megvalósítók munkájának koordinálása.

Pályázati feltételek: 
• egészségügyi végzettség
• magyar állampolgárság
• munkaköri egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent: 

• felsőfokú végzettség

• pályázati tapasztalat

• marketing és PR ismeretek/tapasztalat

• jártasság a social media használatában

• pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák: 
• precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság
• logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség
• önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége
• stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat
• teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége
• jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• pontos személyi adatokat tartalmazó, fényképes szakmai önéletrajzot
• motivációs levelet
• végzettséget igazoló dokumentumok másolatát
• hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

2021. augusztus

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a szeker.eniko@efibiatorbagy.hu címre kérjük elküldeni 2020. augusztus 04. 16 óráig.