Jogi és szervezési referens

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

jogi és szervezési referens

állás betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • részvétel szerződéstervezetek, szerződésmódosítások előkészítésében, jogi véleményezésében
 • a képviselő-testületi döntés-előkészítő munka szervezése, támogatása,
 • előterjesztések készítése a képviselő-testület és bizottságai üléseire és az előterjesztések jogi-törvényességi ellenőrzésében való részvétel,
 • a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, jelentések készítése,
 • jogszabályfigyelés, jogszabályváltozásokról az érintett ügyintézők tájékoztatása,
 • közjogi szervezetszabályozó eszközök (belső szabályzatok, utasítások) készítésében, kidolgozásában részvétel,
 • szükség szerint részvétel a képviselő-testület és bizottságai ülésein,
 • jogszabályszerkesztés és a hatályos helyi rendeletek kihirdetésével és nyilvántartásával, egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • egyéb jogi, szervezési feladatok.
Illetmény, juttatások: 
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek: 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői, igazgatásszervezői alapképzési, Közigazgatás-szervező alapképzési, Közigazgatási mesterképzési szakon, Államtudományi osztatlan mesterképzési szakon szerzett diploma és/vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
 • legalább1 év jogi területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. április 30.

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton: a pályázatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.), • E-mailen: hr@biatorbagy.hu címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2022. május 13.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2022.04.06.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Biatorbágy Város Önkormányzatának honlapjai
 • Közigállás
 • Profession
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán HR referens a 06-30-697-4116-os és Balog Gábor HR referens a 06-30-322-6328-as telefonszámon nyújt
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu honlapon tájékozódhat.