Állatvédelem, állattartás

Ügytípus megnevezése

Állattartási és állatvédelmi ügyek

 

Az ügy leírása:

 • Az állattartási eljárás célja az állattartás körülményeinek vizsgálata. Az eljárás során az állat érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni. Az eljárás bejelentés nyomán indul meg, amelyet természetes személy, szervezet, vagy gazdasági társaság képviselője is megtehet. A Polgármesteri Hivatal az eljárást a hatósági állatorvos, szükség esetén az ÁNTSZ bevonásával folytatja le. Amennyiben az állattartó úgy tartja az állatot (vagy állatait), hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, akkor a Hivatal határozatban kötelezi azok betartására. A határozatban foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén állatvédelmi bírság szabható ki, vagy végső esetben az állat elkobozható.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
 • 245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,
 • 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról,
 • 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
 • 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól

Eljáró szervezeti egység:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal, Szervezési Osztály

Elektronikus ügyintézés:

 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

KRID:109270369

Illetékességi terület:

Biatorbágy közigazgatási területe

Az eljárás megindítása:

Hivatalból vagy kérelemre indul

Kérelemre induló eljárásban a kitöltött nyomtatvány benyújtható:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező út

Az eljárás illetéke:

A panasz és a közérdekű bejelentés elbírálására irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes eljárás.

Ügyintézési határidő:

60 nap


I. fokon döntést hozó szerv:

Biatorbágy Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntés hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu