Beszámoló az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok 2021. évi működéséről (átruházott)