Biatorbágy név- címer és zászló használatának kérelmezése

Az eljárás célja, hogy jogszerűen szabályozza Biatorbágy név- címer és zászló használatát.

Gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a „Biatorbágy”, „Biatorbágy Város” megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához csak Biatorbágy Város Képviselő- testületének engedélye alapján vehetik fel, illetve használhatják.

Az eljárás jogi alapja:

• Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012 (IV.27) önkormányzati rendelete
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Illetékességi terület:
Biatorbágy közigazgatási területe

Kapcsolódó nyomtatvány:
• KÉRELEM „Biatorbágy nevének- címerének- és zászlajának használatához

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a létesítő okirat másolatát is csatolni kell!

Az eljárás illetékek:
illetékmentes

Eljárás megindítása:
Az eljárás megindítása a névhasználó, valamint a címer, illetve zászló előállítójának, használójának kérelmére indul, melyet átruházott hatáskörében a polgármester engedélyez.

Ügyintézési határidő:
21 napon belül

Fellebbezésre nyitva álló határidő:
15 napon belül a képviselő-testülethez benyújtva

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Év közben bármikor benyújtható. 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 30 640-1755, 06 23 310-174/240
miklos.krisztina@biatorbagy.hu
06 23 310-135