Kulturális szervezetek
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
Elnök:
Hodosi Erika
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail:
alapitvany@biatorbagyka.hu
Adószám:
----------
Számlaszám:
64500058-12555222

Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

Elnök: Hodosi Erika
Elnökhelyettes: dr. Varga Péter,
Titkár: Horváthné Nagy Erzsébet

 

A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítványt 1991-ben magánszemélyek (Ébner Tibor, Horváth Imre, dr. Kelemen Gáspár és Palovics Lajos) alapították. A kuratórium tagjai: Hodosi Erika elnök, dr. Varga Péter elnökhelyettes, Horváthné Nagy Erzsébet titkár, Andrész Mátyás és Molnár István.
Az alapító okiratban megfogalmazott célja, Biatorbágy kulturális életének fellendítése:
- hagyományok ápolása,
- kulturális, művészeti értékeinek feltárása, megvédése, fejlesztése
- múltjának feltárása
- műemlékek felújításának elősegítése
- természetvédelmi szemlélet kialakítása
- természetvédelmi területek kiterjesztése, ápolása és megóvása
- a község küllemének csinosítása, utcák, közterületek parkosítása
- céljaival szimpatizáló klubok, egyesületek megalakulásának, működésének elősegítése
- helyi kiadványok megjelentetésének elősegítése
- az általános iskolai oktatás színvonalának javítása, egyes tanulók jutalmazása.
 
Az alapítvány közhasznú tevékenységeket folytat, 1998-ban kapta meg a bírósági végzést a közhasznúvá válásról. Az alapítvány nyitott, melyhez minden magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha egyetért céljaival, és támogatni kívánja. Támogatni lehet anyagi, vagy bármilyen egyéb más módon, amely az alapítványi célok elérését szolgálják. Az alapítvány az adományozók pénzbeli befizetéséről igazolást adhat.

A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány a fenti célok közül kiemelten tárgyi és szellemi értékeink megőrzésével: műemlékvédelemmel és könyvkiadással foglalkozik - más tevékenységek mellett. 1993 óta tevékenykedünk a Szily-kápolna megmentéséért. A kezdeti figyelemfelhívások után 1997-től tudtuk megkezdeni a tényleges építőmunkát. Napjainkra szinte teljesen elkészült, ugyanakkor a zsindelytetőt már javítani szükséges. Az eddig ráfordított összeg közel 10 millió forint. 2001-től dolgoztunk a biai Szentháromság-oszlop helyreállításában az önkormányzattal együttműködve. Közel 8 millió forintos munkával sikerült megmenteni, és a település egyik meghatározó látványosságává tenni. Az I. világháború áldozatainak emlékművét vállalkozók, az önkormányzat és magánszemélyek segítségével újítottuk meg, megszépítve a környező kis teret is. Bekerülési összeg 3,8 millió forint volt. 2008-ban a kutya-hegyi Orbán-keresztet újíttattuk fel.

A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány nem folytat rendezvényszervező tevékenységet. Ennek ellenére évente megrendezzük a Szent Vendel-túrát a Szily-kápolnához, illetve onnan folytatva utunkat, helytörténeti sétát tettünk településünk nevezetes helyein. Szeretnénk, ha Biatorbágy természeti szépségét, műemlékeit a nagyközönség is megismerné. 2007-ben egy füzetet jelentettünk meg a túráról.
 
A kiadott könyvek sorát Adam Sager imakönyvének hasonmás kötete nyitotta, Varga Péter szerkesztésében. Majd településünk egykori bírójának, Karikó János fölműves népköltő verseinek kötete következett 2001-ben, szintén hasonmáskiadásban. Helytörténeti olvasókönyv-sorozatunk első darabja, a Biatorbágy "ezer" éve 2002-ben, a második, a Beszélő nevek 2006-ban látott napvilágot. Mindkettő Horváth Imre és Palovics Lajos szerkesztésében. 2008-ban megjelent a következő kötet is, Kun László: Biatorbágy sportja (1903-2002).
Munkánkat megnyert pályázatok fémjelzik, de emellett Pest Megye Önkormányzata 2005-ben a Kulturált Települési Környezet díjjal is jutalmazta szervezetünket. A díjjal járó jutalmat szintén műemlékeinkre fordítottuk.