Környezetvédő szervezetek
Bia Futura táj,- érték- és érdekvédő Egyesület
Elnök:
Molnár Tibor
Telefonszám:
E-mail:
info@biafutura.hu
Adószám:
18260498-2-43
Számlaszám:
10300002-10331857-49020018

Bia Futura táj,- érték- és érdekvédő Egyesület

 

A Bia Futura táj-, érték- és érdekvédő társadalmi szervezet 2006-ban alakult.  Az Egyesület önkormányzati elven működik, a szakmai érdekvédelemre és érdekképviseletre nagy hangsúlyt fektet. Küldetése az egyéni, társadalmi és az ökológiai érdekek összhangjának elősegítése, az emberi élet minőségének jobbítása. A fenntartható fejlődés eszményének jegyében megpróbál együttműködni a helyi önkormányzatokkal, szoros kapcsolatot tart a hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, gyakorolja véleményező, javaslattételi jogát, illetve a tervezett döntések kapcsán civil kontrollt alkalmaz. Mindezen elveit alapító okiratában rögzítette.

 

Az egyesület szívügyének tekinti a környezet és természet védelmét. Ennek megóvása érdekében együttműködik a helyi, valamint a regionális táj- és értékvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, körökkel, csoportokkal, egyénekkel. Támogatni kívánja az Egészséges Biatorbágyért programot. Szívesen társul művelődési-, kulturális-, ismeretterjesztő-, egyesületi és tömegsport események létrehozásához. Vállalja a céljaihoz közel álló közösségi rendezvényötletek megvalósításának elősegítését, a létrehozásához szükséges anyagi háttér megteremtésében való részvételt. Az Egyesület a jogi személyiségével felhatalmazva, minden lehetséges eszközzel harcol azért, hogy Biatorbágy város nevéhez pozitív értékek járulhassanak.

 

Az egyesület valóságos ügyek mentén kívánja teljesíteni kitűzött céljait. Ennek érdekében adja ki lapját, amellyel a tájékozódáshoz és közösségteremtéshez szeretne hozzájárulni. A települést érintő kérdések megnyugtató megválaszolása érdekében együttműködő partnereket keres, az együttesen fontosnak és sürgősnek ítélt cselekvésekhez.

 Az Egyesület időszaki kiadványa a Biafutura Táj,- érték- és érdekvédő magazin, amelynek számai PDF formátumban megtekinthetők az Egyesület honlapján is.

Az Egyesület elérhető a www.biafutura.hu  honlapon. Valamint a 2051 Biatorbágy, Ország u. 2 címen és a 20 589 95 48-as telefonszámon