Szociális szervezetek
Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
Elnök:
Tombor Krisztián
Telefonszám:
E-mail:
elnok@bianagycsalad.hu
Adószám:
18671276-1-13
Számlaszám:
58300189-12554513-00000000

Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

Biatorbágyi szervezetünk 1992-től a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi csoportjaként működött. A jövő generációjáért érzett felelősség tudatában alakultunk 1995. november 21-én önálló jogi személyiséggel rendelkező társasággá, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként. Közel 100 család mintegy 500 tagjával Biatorbágy legnagyobb civil szervezeteként működünk. Tevékenységünk három célterület köré szerveződik.

Közösségépítés:
Segítjük a gyermekek és a szülők egymás közti barátkozását, ismerkedését, a Biatorbágyra beköltöző új családok beilleszkedését. E célt szolgálják a BNE tevékenységének kiemelt részét képező közös rendezvényeink, melyek olykor zárt körűek (színház- és múzeumlátogatások, buszos kirándulások), máskor viszont város szintűen is nyitottak (családi nap, kézműves napok, helyi kirándulások, Testvérvárosi Napok, stb.). Programjainkkal, rendezvényeinkkel, találkozóinkkal változatlanul ugyanazokra a célokra törekszünk, amelyeket megalakulásunkkor megfogalmaztunk: a sokgyermekes lét szépségét szeretnénk megmutatni, közösséget teremteni családjaink számára, nívós művelődési lehetőséget, élményekben gazdag kirándulásokat kínálni, ahol a művelődés mellett az együttlét is hangsúlyt kap. A családi élet értékeire, az arra való nevelés fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Egyben igyekszünk tagcsaládjaink szemléletét is formálni: rendszeresen foglalkozunk környezetvédelemmel, testi-lelki egészségünk megóvásával, az otthoni és az iskolai nevelés kérdéseivel, hazánk értékeinek megismertetésével.

  Önsegítés: Az országosan igénybe vehető kedvezményeken túl megkerestük a községünkben működő vállalkozásokat, nem nyújtanának-e tagcsaládjaink részére vásárlási kedvezményt (pl. gyermekruha vagy könyv vásárlásához), és sok helyről tapasztaltunk fogadókészséget. A 2003. évtől kezdődően több helyi vállalkozóval megvalósult ez a fajta együttműködés, és ezen túl is a helyi vállalkozások több ízben nyújtottak támogatást részünkre. Részt veszünk az egyesületünknek nyújtott adományok szétosztásában. Közösségi összefogással elértük, hogy megajándékozhatjuk azokat a családokat, ahol kisbaba születik. Az egyesület tagjai közti összefogás jól bevezetett formái (kinőtt ruhák, babaholmik átadása) mára már olajozottan működnek, az ilyen irányú tevékenységre továbbra is igény van, ezért ezt az elkövetkezendő években is folytatjuk.   Érdekvédelem: Részt veszünk a családjainkat érintő ügyekben, helyünk van az óvodai felvételeket elbíráló bizottságban, megszólalunk az oktatással, neveléssel kapcsolatos helyi kérdésekben. A vezetőség elsőrendű feladata az értékfelmutatás, a család fontosságának, szerepének hangsúlyozása. Találkozóink alkalmat kínálnak az örömök, problémák megosztására, a vélemények cseréjére, a közösségi kívánalmak, elvárások megfogalmazására, cselekvési programunk együttes kialakítására.