Kulturális szervezetek
Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
Elnök:
Buzásiné Nagy Ágnes
Telefonszám:
E-mail:
aranyalma@aranyalma.com
Adószám:
n.a

Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

Egyesületünk neve egy Galga menti találós meséből származik, mely így szól:

 

Kerek Isten fája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágán ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán három aranyalma,
Aki kitalálja,
Hulljon áldás arra”

 

 

 

 

A régiségben az ember a természet részeként, azzal összhangban élt, mint a teremtett világ része.. Az évkörön belüli változások kihatottak mindennapjaira, ehhez alakította szokásrendszerét.  A régiek élete rendezett volt. Ősi világképünket ma szerves műveltségnek is nevezzük, mert az életből és teremetés rendjéből fakadt. Az emberiség mára kiszakadt ebből a rendből, az „információ” áradat és a szerzés került a tudás, a bölcsesség helyébe. Sokak számára jelenthet gyógyírt, ha visszatalálnak az ősi értékekhez. Dédszüleinknek még az életük volt, nagyszüleink még kaphattak belőle, szüleinktől elvették, a mai szülő nemzedéknek már csak kis, szerencsés hányada csippenthetett el egy- egy morzsát a magyar népi „kultúrából” (magyarul: műveltség). Nekünk, szülőknek adatott a feladat, hogy visszataláljunk a magyarság keresztény gyökereihez, és gyermekeinkből ne fogyasztókat, hanem embereket neveljünk. Romantikus ábrándozásnak tűnhet mindez, de a hagyományok felelevenítése, éltetése a mai családokban is lehetséges. Szeretnénk, hogy az esztendő körének jeles napjait méltóképpen megélje és megünnepelje a család és a falu közössége.

Ehhez rendezvények és előadások szervezését tervezzük hiteles előadók és kutatók meghívásával. Szeretnénk, ha minél többen ismernénk meg ősi gyökereinket, múltunkat, amelyet az elmúlt századok rendszerei és divatos ideológiái a saját szájízűknek megfelelően alakítottak, torzítottak és sok helyen meghamisítottak.

Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület célja, hogy a fenti találós kérdésre minél több felnőtt és gyermek választ adhasson, azaz három nagy ünnepünk a Karácsony, a Húsvét és a Pünkösd is ismét visszakapja méltó rangját.