Európai Parlamenti Választás 2019

Tartalmi bekezdések

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Az Európai Tanács döntése értelmében az unió országaiban 2019. május 23. és 26. között kell megtartani az európai parlamenti választásokat, ennek megfelelően Magyarország köztársasági elnöke 2019. március 1. napján kelt határozatában  az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára vasárnapra tűzte ki Magyarországon.

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot, azaz országosan mindenkinek ugyanaz a szavazólap kerül kiosztásra, ahol érvényes szavazatot csak egy listára adhat le.

 • A választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat.
  • a névjegyzék tartalmazza minden választójoggal rendelkező, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők értesítési címükre, ennek hiányában lakcímükre 2019. április 5. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Amennyiben az értesítőt nem kapta meg vagy elvesztette – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
  • a szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár, ha
   • Magyarország területén kíván szavazni 2019. május 22. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett átjelentkezésre irányuló kérelemmel
   • külföldön kíván szavazni 2019. május 17. napján 16 óráig a helyi választási irodához megérkezett külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemmel kérheti lakcíme szerinti névjegyzékből való törlését és az általa megjelölt település vagy külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
  • az Európai Unió más tagállamának az állampolgára2019. május 10. napján 16.00 óráig megérkezett kérelmében kérheti, hogy központi névjegyzékben vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.
 • A választást megelőzően benyújtható kérelmekről:
  • A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar vagy külföldi választópolgár nyilatkozhat személyes adatai kiadásának tiltásával vagy annak feloldásával kapcsolatban; 
  • fogyatékossággal élő választópolgárként választási segítséget igényelhet,
  • Mozgóurna iránti kérelmeta helyi választási irodához
   • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
   • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
   • 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig illetve
   • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2/2019. (II.8.) számúon hozott határozatom értelmében a biatorbágyi szavazókörök száma, sorszáma, valamint a szavazóhelyiségek címe az alábbiak szerint került megállapításra:

 • 001. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Karinthy Frigyes u. 4.
 • 002. szavazókör, Cím: Közösségi Ház, Fő u. 94.
 • 003. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
 • 004. szavazókör, Cím: Óvoda, Dévay Gyula u. 1.
 • 005. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
 • 006. szavazókör, Cím: Óvoda, Bajcsy- Zs. u. 13.
 • 007. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Kálvin tér 4.
 • 008. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Szentháromság tér 6.

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcák listáját az alábbi hivatkozáson vagy a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) hirdetőtábláján tekintheti meg.

Az átjelentkezéssel, valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásának helyszíneként a 005. számú, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1. szavazókört jelöltem ki.

A választásokkal kapcsolatban felhívom továbbá figyelmét arra, hogy a Ve. 79. (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig - azaz 2019. május 26-ig – nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”

Részletes tájékoztatásért, vagy a kérelemnyomtatványokért forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) működő Helyi Választási Irodához vagy keresse fel a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalát.

Kelt: Biatorbágy, 2019. március 29.

dr. Kovács András s.k.
helyi választási iroda vezető