Főépítész feladatai

  • Településterv (településrendezési terv és településfejlesztési terv) készíttetése, karbantartása.
  • Településrendezési eszközök (HÉSZ és TSZT módosítása).
  • Településképi rendelet készíttetése, karbantartása.
  • Településképi szakmai konzultációk folytatása, településképi vélemények, bejelentések döntéseinek szakmai véleményezése.
  • Helyi Tervtanács működtetése, Országos Tervtanáccsal történő kapcsolattartás.
  • Városrendezési és településképi tájékoztatás.
  • Szervezési Osztály Főépítész Csoport munkatársainak szakmai irányítása.