Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata az Eüsztv. (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény) 1. § 17. b) pontja alapján elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ezért az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek Biatorbágy Város Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: hatóságom)feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyekben (Eüsztv. 2. § (1) bekezdés) elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre köteles, kattintson ide

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja, ill. a Ppt  (polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) értelmében gazdálkodó szervezet: a belföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, európai részvénytársaság,  egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, szövetkezet, európai szövetkezet,  vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

 

nem minősül gazdálkodó szervezetnekaz adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

Bővebb információk itt.