Gyepmester

Tartalmi bekezdések
Állati hulladék ártalmatlanítása, kóbor állatok begyűjtése

2010. júliusától új szolgáltató látja el Biatorbágyon az állati hulladék ártalmatlanításával, a kóbor állatok begyűjtésével kapcsolatos (gyepmesteri) feladatokat.

A vállalkozó elérhetősége:
Tuncsik József
Tel.: 06 (20) 972-8231
E-mail: tuncsik.cselgancs@gmail.com

További információk a vállalkozó fenti elérhetőségein.

 

A szerződés 2010. július 1. – 2013. december 31-i időtartamra lett megkötve azzal, hogy amennyiben létrejön a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül kistérségi együttműködés ezen feladatok ellátására, a szerződés attól az időponttól szűnik meg.

A szerződés időtartama alatt Vállalkozó az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávt.) 48/A § (3) bekezdése, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1) és (2) bekezdése, a a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 5.§ (5), 12.§, 19.§, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendeletben – különösen annak 5.sz. és 6. sz. függelékeiben – foglaltak alapján, az ott meghatározottak szerint ellátja, gondoskodik:

 

  • a polgármesteri hivatal, valamint a lakosság felhívására a település közigazgatási területén a kóbor állatok és ebek kíméletes befogásáról és elhelyezéséről, a befogott állatok jogszabályi előírások szerinti tartásáról, őrzéséről, gazdához juttatásáról, veszélyes ebek külön megfigyeléséről
  • lakott területen, közterületen észlelt róka befogásáról, a területről történő eltávolításáról a tulajdonos vadásztársasággá és Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal együttműködve,
  • az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének elszállításáról, ártalmatlanításáról,
  • mindazoknak az állategészségüggyel kapcsolatos köztisztasági tennivalóknak az elvégzéséről, amelyeket az Önkormányzat előír,
  • ebzárlat idején – a hatósági állatorvos által megállapított időközökben - a zárlat alatt álló terület bejárásáról és a szabadon talált ebek befogásáról, megfigyelés alá helyezéséről,
  • a befogott ebek mikrochip-adatainak az Önkormányzat részére történő azonnali továbbításáról az ebtartó mielőbbi azonosítása és értesítése céljából,
  • a gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozásáról és azokról történő nyilvántartás vezetéséről, mikorchippel történő ellátásáról,
  • legalább heti 1 alkalommal a település közigazgatási területének bejárásáról és ebből kifolyólag jelen szerződés teljesítéséből adódó feladatok elvégzéséről,
  • az általa meghatározott honlapon a begyűjtött macskák és ebek, ill. befogott állatok fotóinak és adatainak legkésőbb a begyűjtést követő 3 napon belül dátum szerinti sorrendben történő feltöltéséről és egy évig a nyilvánosság számára elérhetővé tételéről,
  • telefonszámát, elérhetőségét nyilvánossá teszi az állandó elérhetőségének biztosításra érdekében.