Gyermekszületési támogatás

Az eljárás jogi alapja:

  • Biatorbágy Város Képviselő-testülete 8/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról.

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • a „Kérelem gyermekszületési támogatáshoz” nyomtatvány kitöltve,
  • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők - a kérelem benyújtását megelőző havi - nettó jövedelmét igazoló dokumentumok (pl. munkabér, családi pótlék, gyes, tartásdíj, táppénz, nyugdíj, álláskeresési támogatás stb.),
  • a szülők, törvényes képviselők és a gyermek(ek) lakcímigazoló hatósági igazolványának másolata.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Polgármesteréhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Polgármestere (átruházott hatáskörben)

II. fokon eljáró hatóság:
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A támogatásra irányuló kérelmet a gyermek(ek) születését, örökbefogadását követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/249
veghne.etelka@biatorbagy.hu
Letölthető nyomtatványok