Hagyatéki ügyek

Az eljárásról értesítést kap az a személy, aki a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként került megjelölésre.
Hozzátartozó nyilatkozik elhunyt ingó és ingatlan vagyonára vonatkozóan.

  • Hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül irattárba kerül.
  • Amennyiben elhunyt rendelkezett vagyonnal, úgy hagyatéki leltár kerül felvételre. Ingatlan vagyon esetén azok értékelése követi, majd ezt az előkészítő eljárást követi az iratanyag illetékes közjegyző részére történő továbbítása mellékletekkel együtt.

A közjegyző kitűzi a tárgyalás időpontját, melyre az öröklésben érdekelteket beidézi és átadja a hagyatékot.

Az eljárás jogi alapja:

  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010.évi XXXVIII. törvény,
  • a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény

Illetékességi terület:
Az elhunyt utolsó állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, illetve az ingatlan fekvése szerinti Polgármesteri Hivatal illetékes eljárni.

Benyújtandó dokumentumok:
A hozzátartozó részére küldött értesítés tartalmazza a leltár felvételéhez szükséges iratokat.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Döntés nem születik, az iratanyag átadásra kerül az illetékes közjegyző részére. Hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül kerül irattározásra.

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Elhalálozást követően bármikor benyújtható
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/228 +36 70 640 9746
andorfer.hajnalka@biatorbagy.hu
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/228
kapitany.monika@biatorbagy.hu