85/2016. (IV.7.) határozata Városi Jégcsarnok építéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2016. (IV.7.) határozata
Városi Jégcsarnok építéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Jégcsarnok építéséről szóló előterjesztést és annak elfogadásához az alábbi előzetes elvi jóváhagyását adja a következő feltételekkel:

1) elfogadja a „Régiós Jégkorong Utánpótlás Központ Kialakítása” tárgyában írt sportszakági, a Látványcsapatsport sportfejlesztési program támogatási keretében (TAO) épülő Jégcsarnok-központ építési és üzemeltetési koncepcióját;
2) döntésével megerősíti, hogy támogatja a biatorbágyi tervezett régiós jégkorong utánpótlás- és Jégcsarnok-központ létrehozását a Biatorbágy, 9285 hrsz-ú felhagyott vasúti nyomvonal területéből a Szarvasugrás és az Iharos Forrás által határolt később kiszabályozandó ingatlanrészen;
3) engedélyezi a TAO pályázat benyújtásához szükséges munkák elvégzését, ennek keretében az előzetes építészeti tervek elkészítését, az elvi építési engedély megszerzését, illetve a pályázatíráshoz szükséges szerződések megkötését mindösszesen a beruházás önerejéhez (30%) kapcsolódóan bruttó 15.000.000,- Ft összeget 2016. évi költségvetés tartalékkeret terhére elkülönít;
4) hozzájárul a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belüli jelzálogjog bejegyzéshez a jelen határozat 2) pontban meghatározott területére;
5) felhatalmazza a Polgármestert a fenti összeg erejéig az előzetes építészeti tervek elkészíttetésére, elvi építési engedély megszerzésére, a pályázatíráshoz szükséges szerződések megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre.

a „Régiós Jégkorong Utánpótlás Központ Kialakítása” című koncepció jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés126.18 KB